THÔNG TIN CHILAI

Vị Trí Tuyển Dụng

Mô Tả

Ngày Đăng

Số Lượng

Chi Tiết

Nhân viên Tạp vụ (Bếp TT)

Làm vệ sinh khu vực Bếp trung tâm: khu vực chế biến, khu vực sơ chế NVL, khu vực bếp…

28/11/2018

Nhiều

Xem

Nhân viên Tạp vụ/Rửa chén

Làm vệ sinh khu vực Bếp trung tâm: khu vực chế biến, khu vực sơ chế NVL, khu vực bếp…

28/11/2018

Nhiều

Xem

Bếp phụ - Bếp Trung Tâm

Chuẩn bị nguyên liệu, thành phần món ăn theo công thức.

28/11/2018

Nhiều

Xem

Nhân viên Bar

Nhận và chuẩn bị nguyên vật liệu: hoa quả, rượu, nước ép…

28/11/2018

Nhiều

Xem

Thu ngân

Thực hiện công tác thu ngân, check bill, in bill, thanh toán. tiền cho khách theo đúng qui trình thanh toán cho nhà hàng.

28/11/2018

Nhiều

Xem

Bếp chính – Bếp Trung Tâm

Chuẩn bị công việc trước khi vào ca: kiểm tra NVL, chuẩn bị vật dụng, thiết bị chế biến món ăn.

28/11/2018

01

Xem

Phục vụ nhà hàng Part time

Thực hiện quy trình phục vụ khách hàng: Lấy order từ khách hàng, giới thiệu món ăn, uống cho khách, kiểm tra món ăn trước khi phục vụ, tiến hành phục vụ đồ ăn uống cho khách.

28/11/2018

Nhiều

Xem

Phục vụ nhà hàng Full time

Thực hiện quy trình phục vụ khách hàng: Lấy order từ khách hàng, giới thiệu món ăn, uống cho khách, kiểm tra món ăn trước khi phục vụ, tiến hành phục vụ đồ ăn uống cho khách.

28/11/2018

Nhiều

Xem

Bếp Phụ

Chuẩn bị nguyên liệu, thành phần món ăn theo công thức.

28/11/2018

01

Xem

Bếp Chính

Chuẩn bị công việc trước khi vào ca: kiểm tra NVL, chuẩn bị vật dụng, thiết bị chế biến món ăn.

28/11/2018

01

Xem

Tổ trưởng Bếp

Kiểm tra NVL đầu vào: phối hợp với Bếp Trưởng nhận hàng

28/11/2018

01

Xem

Tổ trưởng nhà hàng

Chuẩn bị các công việc vào ca: phân công nhân viên thực hiện, kiểm tra công việc trước giờ phục vụ khách hàng.

28/11/2018

01

Xem

Quản lý nhà hàng

Quản lý nhân viên: Đề xuất tuyển dụng, đào tạo quy trình, quy định, tiêu chuẩn cho nhân viên.

28/11/2018

01

Xem

Bếp Trưởng

Điều hành và kiểm soát công việc trong bộ phận bếp bao gồm Bếp Trung Tâm, bếp chi nhánh.

28/11/2018

01

Xem

IT Supervisor

Tuyển dụng 01 IT Supervisor quản trị hệ thống mạng và phần mềm ERP

24/10/2018

01

Xem

Kế toán tổng hợp

Tuyển dụng 01 Kế toán tổng hợp làm trong mảng nhà hàng (F&B)

23/10/2018

01

Xem

Nhân Viên Bảo Vệ

Tuyển nhiều bảo vệ Trực bảo vệ ở showroom mua sắm Nội thất ChiLai.

10/10/2018

Nhiều

Xem

Thư ký bán hàng - Sales admin

Tuyển dụng 01 Thư ký bán hàng phụ trách công việc admin tại Cửa hàng.

10/10/2018

01

Xem